bikəmü kast


bikəmü kast
f. az olmadan, azal(t)madan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.